ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Mapguide

1 ทำการ Download MapGuide OpenSource Click แล้วทำการติดตั้ง
2 ทำการ Download MapGuide Maestro Click แล้วทำการติดตั้ง