+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประจำปี 2560

 

สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น  
และหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS) จำนวน 2 รุ่น  
 
 
ที่มา :  http://203.155.220.230/bmainfo/register2560/
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2559-11-14 08:11:03