+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

SIPA แถลงกรณีกระแสข่าวเรื่องการถูกยุบ

 

  จากกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานะของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ ซิป้า หลังการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าจะมีการยกระดับ ปรับ โอน หรือยุบ นั้น 

  เกี่ยวกับประเด็นนี้มีแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ตามร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาผ่านร่างแล้ว ระบุชัดเจน ไม่มีการยุบซิป้าแต่เป็นการปรับโอนไปเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ พนักงาน ลูกจ้างของซิป้า โอนไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว และให้สำนักงานแห่งใหม่ทำการคัดเลือกพนักงานลูกจ้างภายใน 270 วัน พนักงานลูกจ้างจากซิป้าที่ได้รับการคัดเลือกสามารถทำงานโดยให้นับอายุงานต่อจากที่เคยทำงานที่ซิป้า 

  สำหรับพนักงานลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะทำงานต่อที่สำนักงานแห่งใหม่ หรือไม่ผ่านการคัดเลือก ให้ถือว่าเลิกจ้าง และได้รับเงินชดเชย โดยผู้ที่ไม่ต้องการจะทำงานต่อจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันหลัง พ.ร.บ.ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่าน ทั้งนี้แหล่งข่าวยังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ จะนำเสนอ พ.ร.บ.นี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ภายในเดือนสิงหาคมนี้ 

  กรณีข่าวดังกล่าว หน่วยงานพันธมิตรของซิป้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้แสดงความห่วงใย สอบถามเกี่ยวกับสถานะขององค์กรเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางซิป้าได้แจ้งยืนยันแก่พันธมิตรทุกภาคส่วนให้เชื่อมั่น ซิป้ายังคงดำเนินงานตามภารกิจ โดยเฉพาะโครงการสำคัญ ๆ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เช่น โครงการ Tech Startup และ โครงการ Smart City 

  ด้านนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ได้ยืนยันว่า ไม่เคยพูดถึงการยุบซิป้า เพียงแต่พูดถึงการปรับโอนองค์กรสู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งถือเป็นเรื่องดีของซิป้าด้วยซ้ำ นอกจากนี้แหล่งข่าวซิป้ายังกล่าวว่า ปัญหาต่าง ๆ ในซิป้าเป็นปัญหาเก่า ซึ่งได้รับการแก้ไขไปได้มากแล้ว ขั้นตอนการแก้ไขต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ปัจจุบันซิป้าเน้นการทำงานตามภารกิจเป็นหลักเพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม ผู้บริหารและพนักงานพร้อมทำงานกับสำนักงานใหม่ หากมีการปรับโอนสู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ และคลิปแหล่งที่มาจากเว็บไซด์  Aripfan 

  post : วันพฤหัสบดี  ที่ 4  สิงหาคม  2559  เวลา  15:10:08 น.  by  www.CreditOnHand.com
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2559-08-22 02:08:31