+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สบายใจ แอปพลิเคชั่นป้องกันคิดสั้น ฆ่าตัวตาย

 

กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชั่น สบายใจ ป้องกันคิดสั้น ลดความเสี่ยงฆ่าตัวตายได้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส 

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีมานี้ ประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตายปีละ 3,900 - 4,200 คน จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของประเทศ พบว่าในผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ เกิดมาจากเหตุทะเลาะกับคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนทุกคนตระหนักและร่วมมือกันลดปัญหา องค์การอนามัยโลกรายงานในปี 2559 มีผู้ฆ่าตัวตายทั่วโลก ปีละกว่า 800,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ในช่วง 45 ปี คาดว่าในปี 2563 จะมีคนฆ่าตัวตายสูงขึ้น 1.5 ล้านคน 

กรมสุขภาพจิตได้เร่งลดปัญหา โดยได้วางระบบป้องกันการฆ่าตัวตาย เน้นการคัดกรองจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 6 กลุ่มหลักได้แก่ ผู้ป่วยจิตเวช โรคซึมเศร้า โรคเรื้อรัง ผู้ใช้สุราและสารเสพติด ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล และกลุ่มคนที่มีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อน ดำเนินการในโรงพยาบาลทุกแห่งขยายผลลงถึงหมู่บ้านโดยอสม. เพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง และในปีนี้ได้เพิ่มการจัดทำฐานข้อมูลผู้ที่มีประวัติพยายามทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายทั่วประเทศ กลุ่มนี้จะมีมากกว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ 4 เท่าตัว คาดว่ามีประมาณ 15,000 คน เพื่อการเฝ้าระวังในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสฆ่าตัวตายสำเร็จสูงกว่าคนทั่วไปถึง 10 เท่าตัว ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบแล้ว 5,000 กว่าคน และพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า สบายใจ (sabai jai) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นประเทศต้นๆของโลก เพื่อให้ประชาชนใช้ตรวจสอบสภาพจิตใจ ความเสี่ยงต่อการคิดสั้นฆ่าตัวตายของตัวเองและคนใกล้ชิด 

ด้านนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น สบายใจร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุคือ 15-24 ปี , 25-59 ปี ,และ60-65 ปี โดยใช้คำถาม 9 ข้อ ซึ่งได้มาจากการศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมความคิดของคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย รวมทั้งปัญหาชีวิตที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทย เช่นเศรษฐกิจ ผิดหวังความรัก สูญเสียคนรัก ทรัพย์สิน ทุกข์ทรมานจากการป่วย เป็นต้น ตอบเพียงใช่ ไม่ใช่ และทราบความเสี่ยงของตนเองได้ภายในไม่ถึง 3 นาที และมีเมนูคำแนะนำเติมกำลังใจการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการเรียน ความรัก การงาน การเงิน ครอบครัวและสุขภาพ หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะมีเบอร์โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กดโทรออกได้ทันที ขณะเดียวกันจะให้ผู้ใช้งาน บันทึกหมายเลขโทรศัพท์คนที่อยากคุยด้วยเมื่อมีปัญหาไว้ประจำที่แอพพลิเคชั่นนี้ด้วย จากการประเมินผลพบว่าประชาชนพึงพอใจแอปฯ นี้สูงถึง 4.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ประชาชนสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ ได้ที่ Play Store
ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ และคลิปแหล่งที่มาจากเว็บไซด์  VOICE TV 21
post : พฤหัสบดี  ที่ 27  เมษายน™  2560  เวลา  14:27:21 น.  by  www.CreditOnHand.com
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2560-04-28 03:04:53