+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้


1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
     รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 1 รุ่น
     ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

3.หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น
     ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562
โดยสามารถสมัครได้ที่  http://203.155.220.230/bmainfo/register2562/
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2561-10-29 15:10:40