+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แผนที่แสดงคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

 

แผนที่แสดงคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร http://bangkokairquality.com/bma/map
 
 
ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง http://bangkokairquality.com/bma/map
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2562-02-14 11:02:09