+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักการคลังจัดฝึกอบรมระบบแผนที่ภาษี
สำนักการคลังโดยกองรายได้ ได้จัดฝึกอบรมระบบแผนที่ภาษี ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ของกองรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระบบแผนที่ภาษีป้ายขนาดใหญ่ และหลักสูตรระบบแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Update news:
2552-05-19 10:05:01 > อ่านรายละเอียด
ใช้ไอทีฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจได้ หากทุกฝ่ายร่วมใจกัน
หลังจากที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ประกาศผล การสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศไทย ในปี 2551 และยังคาดการณ์ถึงภาพรวมตลาดในปี 2552 ว่า ปีนี้ตลาดไอซีที จะมีการเติบโตจากปี 2551 ที่ผ่านมา ด้วยอัตราที่ลดลง คือ เติบโตเพียง 5.2% ถือได้ว่าเป็นค่าต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี รวมทั้งตลาดที่คาดว่าจะเติบโตสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ เติบโต 14.2% รองลงมา ได้แก่ ตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เติบโตอยู่ที่ 5.6% และ 5.1% ตามลำดับ ในขณะที่ตลาดฮาร์ดแวร์นั้น คาดว่าจะไม่มีการเติบโตเท่าที่ควร
Update news:
2552-03-18 10:05:50 > อ่านรายละเอียด
ไอซีทีออกประกาศ 4 ฉบับ ผลักดันธุรกิจ e-Payment
คณะกก.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงไอซีที พิจารณาร่างประกาศ 4 ฉบับผลักดันธุรกิจอี-เพย์เมนต์ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า หลังจากที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงไอซีที และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการร่างประกาศที่ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 จำนวน 4 ฉบับ เพื่อรองรับการประกาศและบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมถึงใช้ควบคุมดูแลธุรกิจบริการด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพิจารณาร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวแล้ว
Update news:
2552-03-18 10:05:35 > อ่านรายละเอียด
ไมโครซอฟท์
นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ของไมโครซอฟท์ นอกจากจะทำหน้าที่เป็น trusted advisor แก่ลูกค้าแล้ว ล่าสุด ไมโครซอฟท์มีโครงการ iCafe ในการเข้าไปสนับสนุนร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทยที่มีจำนวนกว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศ ทั้งในส่วนของการนำเสนอซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกกว่าปกติ 80% พร้อมการตกแต่งร้าน และคอนเทนต์ด้านการเรียนรู้ เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไลเซนส์ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์
Update news:
2552-03-18 10:05:11 > อ่านรายละเอียด
ไอซีที ร่างแผนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์
นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ในฐานะรองประธานการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำ(ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551-2554 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการฯ ที่นำไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงานดังกล่าวเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ที่ดูแลงานด้านต่างๆ 6ด้านรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Update news:
2552-03-18 10:05:03 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   41424344454647 | 48