+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
Update news:
2560-10-02 08:10:47 > อ่านรายละเอียด
ประขาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ให้บริการสุขากับประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ
ประขาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ให้บริการสุขากับประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ
Update news:
2560-10-02 06:10:19 > อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS Online)
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS Online) เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วันทำการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 จำนวน 25 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 จำนวน 25 คน
Update news:
2560-09-27 07:10:05 > อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒.๑ ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)
Update news:
2560-09-27 06:10:49 > อ่านรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น 2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 2 รุ่น 3.หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น
Update news:
2560-09-26 06:10:31 > อ่านรายละเอียด
7 แอปพลิเคชั่นฝ่าเมือง ผู้ที่ต้องเดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลควรมี
7 แอปพลิเคชั่นฝ่าเมือง ผู้ที่ต้องเดินทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลควรมี
Update news:
2560-08-31 07:08:45 > อ่านรายละเอียด
9 เรื่อง ใช้คอมพิวเตอร์ในบ้านให้ปลอดภัย และเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
9 เรื่อง ใช้คอมพิวเตอร์ในบ้านให้ปลอดภัย และเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
Update news:
2560-08-21 08:08:04 > อ่านรายละเอียด
MIT คิดค้น AI เพื่อสตรีมมิ่งวีดีโอ โดยไม่ติด Buffering แม้เน็ตห่วย
MIT คิดค้น AI เพื่อสตรีมมิ่งวีดีโอ โดยไม่ติด Buffering แม้เน็ตห่วย
Update news:
2560-08-17 08:08:45 > อ่านรายละเอียด
4 วิธีป้องกันไม่ให้ LINE โดนแฮก ปิดสายตาพวกสอดรู้
4 วิธีป้องกันไม่ให้ LINE โดนแฮก ปิดสายตาพวกสอดรู้
Update news:
2560-08-15 08:08:01 > อ่านรายละเอียด
เผย Microsoft 365 บริการ Windows 10 แพ็คคู่ Office 356 ให้เช่ารายเดือน
เผย Microsoft 365 บริการ Windows 10 แพ็คคู่ Office 356 ให้เช่ารายเดือน
Update news:
2560-07-11 08:08:29 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456 | 7 8910 (48)