ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจ
29-09-2546
เวลา 10:58:58


พิมพ์
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครไว้อย่างไร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
17-12-2546
เวลา 16:09:02


วิสัยทัศน์ในแผนฯ 6 คือ การมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )