หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน GIS
คน กทม.
29-09-2546
เวลา 11:01:59


พิมพ์
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน GIS จำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม GIS ที่จัดทำขึ้นเองหรือไม่

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
17-12-2546
เวลา 16:07:56


ไม่จำเป็น โดยทั่วไปก็สามารถจัดซื้อ Software มาใช้งานได้ เช่น ArcView<br>
ArcInfo MapInfo แต่สำหรับกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานด้าน GIS เพื่อประหยัดงบประมาณของกทม. โดยใช้ชื่อว่า BMA VISION และหากท่านสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.bma.go.th/GIS_ONLINE<br>
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )