ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้กี่รูปแบบอะไรบ้าง
ผู้สนใจ
29-09-2546
เวลา 11:04:46


พิมพ์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้กี่รูปแบบอะไรบ้าง

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
17-12-2546
เวลา 16:11:24


3 รูปแบบ คือ<br>
1. จุด( Point ) ได้แก่ ที่ตั้งหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นต้น<br>
2. เส้น( Line ) ได้แก่ ถนน ลำคลอง แม่น้ำ เป็นต้น<br>
3. พื้นที่หรือรูปหลายเหลี่ยม( Area or Polygons ) ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก ขอบเขตจังหวัด เป็นต้น<br>
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )