ขณะนี้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ GIS ในระดับประเทศหรือไม่ ถ้ามีคือหน่วยงานใด
ผู้สนใจ
21-11-2546
เวลา 11:11:51


พิมพ์
ขณะนี้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ GIS ในระดับประเทศหรือไม่ ถ้ามีคือหน่วยงานใด

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
17-12-2546
เวลา 16:16:39


มี คือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์( องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน โดยมุ่งเน้นการบริการข้อมูล<br>
ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ<br>
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )