กทม มีแผนในการดำเนินงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือไม่ อย่างไร
bird
21-11-2546
เวลา 11:12:43


พิมพ์
กทม มีแผนในการดำเนินงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือไม่ อย่างไร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
17-12-2546
เวลา 16:15:07


กทม มีแผนด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ นั้นก็คือ แผนกลยุทธ์ในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ใน กทม(BMA Strategic Plan) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีแผนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครมีอยู่หลายแผนด้วยกัน เช่น แผนสารสนเทศของสำนักต่างๆ โดยเฉพาะสำนักที่มีข้อมูลเชิงกายภาพ
 ความคิดเห็นที่ 2

wc_16
26-03-2548
เวลา 16:58:57


http://www.bma.go.th/gis_online/
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )