หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน GIS จำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม GIS ที่จัดทำขึ้นเองหรือไม่
ผู้สนใจ
21-11-2546
เวลา 11:17:06


พิมพ์
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน GIS จำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม GIS ที่จัดทำขึ้นเองหรือไม่

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

คณะผู้จัดทำ web
15-12-2546
เวลา 16:10:44


มี คือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชนโดยมุ่งเน้นการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิศาสนตร์สารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )