มักจะเจอคำว่า Glossary ในหนังสือแผนที่หลายเล่ม ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร
ผู้สนใจ
21-11-2546
เวลา 11:19:27


พิมพ์
มักจะเจอคำว่า Glossary ในหนังสือแผนที่หลายเล่ม ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
17-12-2546
เวลา 16:17:51


Glossary แปลว่า ศัพทานุกรม ซึ่งแสดงอยู่ขอบขวาตอนล่างบอกให้ทราบว่าแผนที่นี้ได้จัดทำขึ้น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำบางคำจำเป็นต้องให้ทับศัพท์ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบความหมายของคำทับศัพท์นั้น จึงได้ให้ความหมายไว้ด้วย
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )