ฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ??
Neung
12-12-2546
เวลา 14:18:16


พิมพ์
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปีหรือไม่ และฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการระดับใดบ้าง

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
18-12-2546
เวลา 10:13:33


กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (GIS) เป็นประจำทุกปี โดย<br>
ในปีงบประมาณ 2546 แบ่งออกเป็น<br>
1. การฝึกอบรมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานระดับ 6-7<br>
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2546<br>
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2546<br>
2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับ 3-5<br>
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2546<br>
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2546
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )