Web Site เกี่ยวกับ GIS ??
ผู้สนใจ
15-12-2546
เวลา 09:24:21


พิมพ์
ขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ GIS ผ่าน Web Site อะไรบ้าง

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
18-12-2546
เวลา 10:48:05


Web Site ของภาครัฐที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้แก่ www.gisda.or.th, www.gis2me.com และ www.bma.go.th/gis_online เป็นต้น
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )