Geocoding ในระบบ GIS คืออะไร??
ผู้สนใจ
17-12-2546
เวลา 13:37:02


พิมพ์
มักจะเจอคำว่า Geocoding ในระบบ GIS บ่อย ๆ ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร<br>

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
12-01-2547
เวลา 09:46:30


Geocoding แปลว่า การกำหนดรหัสพิกัด หมายถึง วิธีการนิยามตำแหน่งของวัตถุทางภูมิศาสตร์โดยให้สัมพันธ์กับกริดอ้างอิงมาตรฐาน
 ความคิดเห็นที่ 2

เด็กเรียน
02-08-2548
เวลา 17:49:12


เข้ามาหาข้อมูลเฉยๆ
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )