วิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์คืออะไร
เด็ก ตจว.
17-12-2546
เวลา 13:38:38


พิมพ์
คำว่า "วิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์" หมายถึงอะไร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
12-01-2547
เวลา 09:49:32


วิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง วิทยาการเบื้องหลังเทคโนโลยีสหสาขาวิชาภูมิศาสตร์ การนำเสนอพื้นผิวสองมิติ ชั้นบรรยากาศสามมิติ มหาสมุทรและใต้พื้นดิน
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )