เลเซอร์ คืออะไร
chaiwat
08-01-2550
เวลา 10:23:08


พิมพ์
เลเซอร์ คืออะไร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

Lift
01-08-2550
เวลา 10:25:01


เลเซอร์ เป็นตัวอักษรที่ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) แปลว่า การขยายพลังแสงด้วยการกระตุ้นให้แผ่รังสี<br>
ผู้สร้างเลเซอร์ขึ้นมามีนามว่า ธีโอดอร์ เอช. ไมแมน นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ทำเครื่องเลเซอร์สำเร็จในปี 1960 ด้วยการใช้ผลึกทับทิมและใช้ท่อแสงอิเล็กทรอนิกส์ขดรอบๆแท่ง อะตอมโครเมี่ยมในทับทิมนี้จะถูกกระตุ้นให้ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาตามท่อลำแสงเป็นระยะๆเร่งให้อะต่อมโคเมี่ยมจากสภาวะพลังต่ำไปสู่พลังสูง ซึ่งภายในเวลาเพียง 1 ใน 2,000-3,000 วินาที อะตอมเหล่านี้จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะเดียวกันจะปล่อยพลังงานที่เรียกว่า "โฟตอน" ออกมาด้วย<br>
เมื่อโฟตอนกระทบกับอะตอมโครเมียม จะทำให้โครเมี่ยมปล่อยโฟตอนที่เหมือนกันออกมาอีก และจะเดินทางคู่ในทิศทางเดียวกัน เป็นลำแสงที่สะท้อนไปมาระหว่างกระจกที่ปลายแต่ละข้างของแท่งทับทิมหากผ่านกระจกที่ฉาบปรอทไว้ครึ่งหนึ่ง ลำแสงจะออกมาเป็นสีแดงที่ปลายข้างหนึ่ง<br>
พลังของเลเซอร์จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงประโยชน์ของเลเซอร์นำไปใช้งานได้มากมาย ทั้งในด้านการแพทย์ (เช่น ใช้แสงเลเซอร์ผ่าตัด) และวงการดาราศาสตร์ (เช่น ใช้ทำกล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพพลังสูง)<br>
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )