ฮาร์ดดิสก์ กับ ฮาร์ดไดรฟ์
chaiwat
15-01-2550
เวลา 14:54:12


พิมพ์
ผมมีข้อสงสัยระหว่างคำว่า ฮาร์ดดิสก์ กับ ฮาร์ดไดรฟ์ มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าครับ?

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

Ray
00-00-543
เวลา 02:56:39


ฮาร์ดดิสก์ หมายถึง ฮาร์ดแวร์สำหรับการบันทึกข้อมูล มีโครงสร้างทางกายภาพเป็นแผ่นจานแม่เหล็ก ติดตั้งบนแกนหมุน ประกอบเข้ากับแผงอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเฟิร์มแวร์ภายในตัวทำหน้าที่ควบคุมการทำงานขั้นพื้นฐาน <br>
ฮาร์ดไดรฟ์ หมายถึง หน่วยบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เข้าไปในระบบ โดยระบบปฏิบัติการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะจัดการกับฮาร์ดดิสก์ที่ถูกติดตั้งใน 3 ลักษณะ คือ กำหนดให้ฮาร์ดดิสก์หนึ่งตัวทำงานเป็นหนึ่งฮาร์ดไดรฟ์ หรือกำหนดให้ฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งตัวทำงานเป็นหลายฮาร์ดไดรฟ์ โดยการแบ่งพาร์ติชัน หรือกำหนดให้ฮาร์ดดิสก์หลายตัวทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งฮาร์ดไดรฟ์ โดยการหนดการติดตั้งแบบ RAID ก็ได้
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )