GIS คืออะไร
อ้น
15-01-2547
เวลา 10:46:31


พิมพ์
อยากทราบว่า GIS คืออะไร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
19-01-2547
เวลา 13:51:05


GIS เป็นคำย่อของ Geographical Information Systemซึ่งบัญญัติเป็นคำไทย ๆ ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบแผนที่ที่จัดทำอยู่ในคอมพิวเตอร์พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ และอาจเรียกข้อมูลขึ้นมา<br>
ดูประกอบแผนที่ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วย หนี่งโปรแกรมกราฟิกส์<br>
สำหรับแสดง แผนที่ฐานและแผนที่แสดงขอบเขตของ<br>
สิ่งที่เรา สนใจเป็นชุด ๆ ไป เช่น แผนที่ชุดหนึ่ง อาจเป็นเรื่อง แม่น้ำ ลำคลอง และเส้นทางน้ำ อีกชุดหนึ่งอาจเป็นถนน อีกชุดหนึ่งเป็นอาคารสถานที่ อีกชุดหนึ่งเป็นเส้นทางท่อระบายน้ำทิ้ง
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )