อยากรู้เรื่องลิขสิทธิ์
aa
27-01-2547
เวลา 09:44:59


พิมพ์
1. อยากทราบว่าข้อมูล gis โดยปกติ หน่วยงานราชการจะจ้างบริษัทเอกชนจัดทำขึ้น ถามว่า เสร็จแล้วข้อมูล GIS นั้นจะตกลิขสิทธิเป็นของใคร หากตกเป็นของหน่วยงานราชการแล้ว บ.เอกชน จะมีสิทธินำข้อมูลนั้นมาขายต่อ หรือไปทำงานอื่นโดยไม่ขออนุญาติได้หรือไม่

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

bam
02-02-2547
เวลา 15:07:04


ข้อมุลน่าจะต้องเป็นของผู้ว่าจ้างค่ะ ส่วนบริษัทไม่น่าที่จะเอาข้อมูลนั้นไปขายต่อนะคะ
 ความคิดเห็นที่ 2


30-03-2547
เวลา 02:07:16


ตาม มาตรา 14 พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537 แล้ว ว่าไว้ว่า " มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร"<br>
เพราะฉะนั้น ข้อมูล GIS ที่จ้างบริษัททำลิขสิทธิ์จึงเป็นของหน่วยงานราชการเอกชนไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลไปขาย ดัดแปลง ปรับปรุง จนกว่าจะได้รับอนุญาต และข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปก็เหมือนกัน ถึงเป็นของที่เอกชนได้จากราชการไปฟรีก็ตาม ก็ไม่สามารถนำไปขาย แก้ไข ปรับปรุงได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตเสียก่อน
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )