โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง
ต้นน้ำ
12-03-2550
เวลา 09:55:30


พิมพ์
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

IT
03-12-2550
เวลา 10:05:10


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชน)<br>
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน<br>
1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)<br>
2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)<br>
3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สามเสนนอก)<br>
4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)<br>
5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)<br>
6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)<br>
7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)<br>
8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)<br>
9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)<br>
10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (เพชรถนอม)<br>
11.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)<br>
12.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ภักดีนรเศรษฐ)<br>
13.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์)<br>
14.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองทวีวัฒนา)<br>
15.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดราชสิงขร)<br>
16.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดไทร)<br>
17.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองหนองใหญ่)<br>
18.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านเศรษฐกิจ)<br>
19.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดศาลาแดง)<br>
20.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดมงคลวราราม)<br>
21.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดสีสุก)<br>
22.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดเทพลีลา)<br>
23.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ้านบางกะปิ)<br>
24.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดท่าพระ)<br>
25.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ไทยนิยมสงเคราะห์)<br>
26.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดคลองภูมิ)<br>
27.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (การเคหะท่าทราย)<br>
28.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประชาอุทิศ)<br>
29.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดดอนเมือง)<br>
30.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดบางนาใน)<br>
31.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (เพี้ยนพินอนุสรณ์)<br>
32.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ้านลาดพร้าว)<br>
33.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดเทวสุนทร)<br>
34.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดนิมมานรดี)<br>
35.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดประชาศรัทธาธรรม)<br>
36.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางโพโอมาวาส)<br>
37.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดฉัตรแก้วจงกลณี)<br>
38.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดประชาระบือธรรม)<br>
39.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียนศึกษา)<br>
40.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดยางสุทธาราม)<br>
41.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (เคหะชุมชนลาดกระบัง)<br>
42.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ้านเกาะ)<br>
43.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สุวิทย์เสรีนุสรณ์)<br>
44.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (แย้มจาดวิชชานุสรณ์)<br>
45.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (พิชัยพัฒนา)<br>
46.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดมหาธาตุ)<br>
47.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สามัคคีบำรุง)<br>
48.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กิ่งเพชร)<br>
49.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดบางสะแกใน)<br>
50.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดเศวตฉัตร)<br>
51.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดหนองใหญ่)<br>
<br>
<br>
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )