เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
kob
20-03-2550
เวลา 10:11:05


พิมพ์
อยากทราบว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างคะ?

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

lek
00-00-543
เวลา 11:30:21


อุปกรณ์ที่ใช้ ตรวจสอบ หรือวัด การหาค่าต่าง ๆ ในการหาพื้นที่หรือระยะทาง ทางภูมิศาสตร์
 ความคิดเห็นที่ 2

อ.ศ.
00-00-543
เวลา 02:09:05


ถ้าจะให้บอกครบทุกอย่างคงไม่สามารถบอกได้เนื่องจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คือสิ่งที่ใช้สำหรับการศึกษา วิจัย กิจกรรมทางภูมิศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมกว้างขวางมาก แต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น <br>
แผนที่ เป็นเครืองมือแสดงปรากฏการณ์ทางพื้นที่<br>
ระบบ GIS เป็นเครืองมือหลักด้านการ จัดเก็บ วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลประกอบ<br>
Remote sensing เป็นเครือมือที่ใช้งานสำหรับการสำรวจข้อมูลระยะไกล<br>
GPSเป็นเครือมือคำนวณหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์<br>
ฯลฯ
 ความคิดเห็นที่ 3

bam
04-05-2550
เวลา 10:26:14


เครื่องมือภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ แผนที่ ลูกโลก เข็มทิศ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Remote Sensing GPS ฯลฯ<br>
 ความคิดเห็นที่ 4

เอ
07-04-2550
เวลา 09:35:30


ค่ะอยากทราบ
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )