ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง ต้องทำบัตรสมาชิกหรือเปล่า
นัท
22-03-2550
เวลา 09:57:11


พิมพ์
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง ต้องทำบัตรสมาชิกหรือเปล่า

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

IT
00-00-543
เวลา 10:02:04


การสมัครสมาชิก ห้องสมุด<br>
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษ<br>
สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองอย่างถูกต้อง<br>
อายุ ไม่เกิน 15 ปี คนละ 5 บาท / ปี<br>
อายุ 15 ปี ขึ้นไป คนละ 10 บาท / ปี
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )