Virtual Private Network (VPN) คืออะไร
mac
22-03-2550
เวลา 11:25:31


พิมพ์
Virtual Private Network (VPN) คืออะไร<br>

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

IT
00-00-543
เวลา 11:26:33


Virtual Private Network หรือที่เรียกย่อๆ ว่า VPN หากอธิบายความหมายอย่างตรงไปตรงมามันก็คือ การสร้างเครือข่ายส่วนตัวโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายสาธารณะ เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างผู้ใช้ หรือกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ไกลออกไปเข้าด้วยกัน
 ความคิดเห็นที่ 2


00-00-543
เวลา 11:11:52


อธิบายเสริมอีกที ก็คือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแต่ละเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบแลนกันได้ทั้งที่ไม่ได้มีการต่อสายถึงกัน แต่อาศัยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อให้ จะมีข้อเสียอยู่อย่างคือเป็นการใช้เครือข่ายซ้อนกันอยู่ ระบบ security ที่คุยนักหนาว่าป้องกันได้นั้น ยังน่าสงสัยอยู่ เพราะทุกอย่างต้องทำผ่านโปรแกรมเท่านั้น
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )