ฆ่า “Hacked By Godzilla”
ผู้ใหญ่ลี ณ กทม.
04-04-2550
เวลา 10:55:22


พิมพ์
1. เปิด My Computer จากนั้นเลือกเมนู Tools --> Folder Options <br>
<br>
2. ที่ไดอะล็อก Folder Options คลิกแท็บ View <br>
1) คลิกเลือก Show Hidden files and folders <br>
2) เอาเครื่องหมาย / ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า Hide extention… และ Hide protected operating system file ออก <br>
3) คลิก OK <br>
<br>
3. กดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete ที่คีย์บอร์ด <br>
<br>
4. ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Windows Task Manager คลิกเลือกแท็บ Processes <br>
1) หาไฟล์ wscript.exe<br>
2) คลิกเลือกไฟล์ wscript.exe <br>
3) คลิกปุ่ม End Process <br>
<br>
5. เปิด ไดร์ฟ โดยคลิกเม้าส์ขวาเลือก Explore ห้าม Double Click ไดร์ฟ ทำการลบไฟล์ autorun.inf และ MS32DLL.dll.vbs ออก (อย่าลืมกด Shift+Delete) ทุกไดร์ฟที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมทั้ง Handy Drive และ Floppy disk ด้วย <br>
<br>
6. เปิดโฟลเดอร์ C:WINDOWS เพื่อลบไฟล์ MS32DLL.dll.vbs ออก (อย่าลืมกด Shift+Delete ) <br>
<br>
7. ไปที่ปุ่ม Start-->Run ปรากฏไดอะล็อก<br>
บ็อก Run พิมพ์คำสั่ง regedit กดปุ่ม OK <br>
ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Registry Edit <br>
<br>
8. คลิกเลือก HKEY_LOCAL_MACHINE --> Software --> Current Version --> Run เพื่อลบไฟล์ MS32DLL (โดยการกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด ) <br>
<br>
9. คลิกเลือก HKEY_CURRENT_USER --> Software --> Microsoft --> Internet Explorer --> Main เพื่อลบไฟล์ที่ Window Title “Hacked by Godzilla” ออก (โดยการกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด ) <br>
<br>
10. คลิกปุ่ม Start --> Run ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Run พิมพ์คำสั่ง gpedit.msc กดปุ่ม OK <br>
ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Group Policy <br>
<br>
11. คลิกเลือก User Configuration --> Administrative Templates --> System --> Double Click ไฟล์ Turn Off Autoplay ปรากกฎไดอะล็อกบ็อก Turn Off Autoplay Properties <br>
1) คลิกเลือก Enabled <br>
2) คลิกเลือก All drives <br>
3) คลิก OK <br>
<br>
<br>
<br>
ทางลัดเลยแล้วกันนะครับ<br>
ขอให้ท่านเข้าไปที่ WWW.BANGKOKGIS.COM หรือสำหรับท่านที่ใช่ MIS 2 นะครับเข้าไปที่ INTRANET.BANGKOKGIS.COM เข้าไป Download โปรแกรมที่ใช้สำหรับกำจัด “Hacked by Godzilla” ได้เลยครับ

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

lee
04-04-2550
เวลา 02:42:11


ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ <br>
จะ Download โปรแกรมที่ใช้สำหรับกำจัด “Hacked by Godzilla”
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )