IPV6 คืออะไร
mhing
13-12-2554
เวลา 09:12:38


พิมพ์
เป็นคำย่อหรือคำเต็ม

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


13-12-2554
เวลา 10:12:02


เป็นอนาคตข้างหน้าของอินเตอร์เน็ตยุคใหม่ที่ใช้การอ้างอิงแอดเดรส (หรือพูดง่ายๆที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต) แบบ IPV6 (Internet Protocal Version 6) ที่จะมีจำนวนแอดเดรสซึ่งอ้างอิงระบบนี้ได้สูงสุดมากกว่า แสนล้านล้านแอดเดรส จากการขยายส่วนบิตที่ใช้อ้างอิงจาก 32 เป็น 128 บิตในระบบ IPV6
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )