Gillette??
Nattacha Plumejai
10-02-2555
เวลา 22:02:27


พิมพ์
อยากทราบว่า Gillette เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Navigation/Positioning

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


14-02-2555
เวลา 10:02:24


โดย Webmaster

Navigation View คืออะไร. Navigation View คือ ส่วนที่ใช้แสดงโครงสร้างของหน้าเว็บเพจ ว่าแต่ละหน้ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร จากหน้าเว็บเพจไหนไปหน้าเว็บเพจไหน
Positioning เป็นการกำหนดจุดหรือตำแหน่ง
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )