เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำคัญอย่างไร ?
BOSS
05-04-2555
เวลา 10:04:50


พิมพ์
ช่วยตอบด้วย

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


05-04-2555
เวลา 10:04:47


มีความสำคัญดังนี้ คือ
ข้อมูลที่มนุษย์ต้องการเกือบทั้งหมด เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆบนโลก
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆบนโลก ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของมนุษย์
ช่วยให้มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ(แผนที่) ที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )