แนวทางการหาความสูงยีออย
Ice
26-04-2555
เวลา 13:04:37


พิมพ์
จากการรังวัดด้วยเครื่องมือ GPS แบบรังวัด

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


26-04-2555
เวลา 13:04:25


การหาความสูงยีออยนับแต่ดั้งเดิมเราใช้วิธีการรังวัดด้วยการเดินระดับโดยถือว่า ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นตัวแทนของของพื้นผิวยีออยเริ่มต้น ในประเทศไทยเราถือว่า น้ำทะเลปานกลางที่เกาะหลัก จว.ประจวบคีรีขันธเป็นจุดเริ่มต้นของงานสำรวจพื้นหลักฐานทางดิ่งแต่วิธีการหาความสูงยีออยโดยวิธีการเดินระดับ ย่อมเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นการสำรวจแบบต่อเนื่อง

การสำรวจด้วยเครื่องมือ GPS แบบรังวัด ให้ความถูกต้องสูงแต่ค่าความสูงที่ได้จากเครื่องมือรังวัดระบบ GPS เป็นค่าความสูงเหนือทรงรี ซึ่งก็ไม่ใช่ค่าความสูงยีออย แนวทางที่จะเปลี่ยนค่าความสูงเหนือทรงรี เป็นความสูงยีออยเป็นอย่างไร จึงเป็นที่ควรน่าจะศึกษา

รูปแสดงความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่าง ผิวโลกจริง ยีออย และทรงรีอ้างอิง: H = h + N
ปัจจุบัน แนวทางที่จะเปลี่ยนค่าความสูงเหนือทรงรี เป็นความสูงยีออย มีอยู่ด้วยกัน 5 วิธีดังนี้

1.แนวทางการใช้แบบจำลองยีออยสากล EGM96

2.แนวทางการใช้แบบจำลองยีออยสากล EGM2008

3.แนวทางการใช้แบบจำลองยีออยสากล EGM96 ร่วมกับหมุดระดับเพื่อปรับแก้ค่าให้ดีขึ้น

4.แนวทางในการใช้แบบจำลองยีออยสากล EGM96 ร่วมกับตัวแก้พื้นผิว(Correction surface)

5.แนวทางการใช้ Local Geoid สำหรับประเทศไทย

ผมได้ทำการทดสอบแนวทางทั้งห้าแนวทาง โดยใช้หมุดระดับที่มีความน่าเชื่อถือจำนวน 206 หมุด ทั่วประเทศไทย ผลการทดสอบเป็นดังนี้

แนวทางที่ 1 กับแนวทางที่ 2 ค่า RMS อยู่ที่ +/- 1.21 และ +/- 1.14 เมตร ตามลำดับ แนวทางที่สาม ได้ใช้การสอบถามจากคนที่เคยทำงานด้านนี้ RMS อยู่ที่ +/- 10 ซม. โดยแนวทางที่สาม ต้องมีค่าหมุดระดับที่ทราบค่าบริเวณนั้นเป็นตัวตรึงเพื่อให้ได้ตัวแก้ที่เหมาะสม ทำให้มีความยุ่งยากมากกว่าแนวทางอื่น

แนวทางที่สี่ ซึ่งเป็นงานวิจัยของผมเอง ได้ RMS อยู่ที่ +/- 30 ซม.

แนวทางที่ห้า เป็นการใช้ Local Geoid CMU0701 ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ดร.พุทธิพล ดำรงชัยและคณะ (รายละเอียดอ่านได้ที่ http://www.resgat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=115) ผลการวิจัยได้ RMS อยู่ที่ +/- 30 ซม. เช่นกัน แต่แนวทางที่ห้านี้ ถ้ามีการเพิ่มตัว correction surface โดยวิธีการ Least square collocation จะทำให้มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ น้อยกว่า +/- 10 ซม.

สรุป แนวทางที่ห้า จึงเป็นแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนค่าความสูงเหนือทรงรี เป็นความสูงยีออย สำหรับประเทศไทย ซึ่งในไม่ช้าเราคงจะได้ใช้ประโยชน์จากแนวทางนี้แน่นอนครับ
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )