Geomatic Engineering ?
Tri
30-04-2555
เวลา 09:04:18


พิมพ์
ที่มาจากพื้นฐานวิชา วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมแผนที่ หรือเปล่า

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


30-04-2555
เวลา 09:04:45


Geomatic Engineering เป็นสาขาวิชาใหม่ ที่มาจากพื้นฐานวิชา วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมแผนที่ แต่เมื่อมีความก้าวหน้าด้านข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และก้าวไปสู่ระบบตัวเลข รากฐานของวิชานี้จึงพัฒนาขึ้นมา หรือนัยหนึ่งเราอาจเรียกสาขาวิชานี้ว่า วิศวกรรมภูมิสารสนเทศ
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )