GIS ช่วยในการป้องกันหรือปราบปรามอาชญากรรมได้หรือไม่
SEAL
08-05-2555
เวลา 09:05:47


พิมพ์
ช่วยตอบด้วย

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


08-05-2555
เวลา 09:05:40


ตำรวจสามารถนำ GIS มาใช้ในการแยกพื้นที่ และ กำหนดเป้าหมายในการป้องกันอาชญากรรม โดยใช้ข้อมูลในแผนที่จากระบบ GIS ข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์ และ สามารถที่นำมาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และ สามารถทราบที่ตั้งของสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดได้
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )