เทคโนโลยี Hyperspectral remote sensing นำมาใช้กับภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่างไร
Fin
25-05-2555
เวลา 10:05:15


พิมพ์
ช่วยตอบด้วยจะไปทำรายงาน

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


25-05-2555
เวลา 10:05:09


แนวความคิด Hyperspectral เกิดจากการที่นักธรณีวิทยาใช้เครื่องตรวจคุณลักษณะเชิงคลื่น(spectral characteristic)หรือที่เรียกว่า Spectroscopy ในการพิสูจน์ทราบ ว่าวัตถุต้องสงสัย เป็นแร่ชนิดใด เพราะธรรมชาติของแร่แต่ละชนิดจะมีการสะท้อน ดูดซับ กระจาย แสงไม่เหมือนกัน
เทคโนโลยี Hyperspectral remote sensing ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม(imaging) และ เทคโนโลยี spectroscopy มารวมเป็นระบบเดียวกัน ฉะนั้นภาพ Hyperspectral remote sensing จึงเน้นการเก็บข้อมูลให้มากกว่าภาพ Multispectral ในช่วงคลื่นที่เท่ากัน(ภาพ Hyperspectral จะมี band 100-200 band ในขณะที่ภาพ Multispectral จะมี band 5-10 band ในขนาดความกว้างของช่วงคลื่นเดียวกัน)
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ภาพ Hyperspectral เน้นจำนวน band มากกว่า ขณะที่ภาพ Multispectral เน้นความละเอียดของภาพหรือ resolution มากกว่าจำนวน band
เปรียบเทียบภาพ multispectral และภาพ Hyperspectral ในแง่ความละเอียดของจำนวน spectral band


เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )