A map is worth thousand reports ในทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
Champ
01-06-2555
เวลา 10:06:47


พิมพ์
มีความหมายว่าอะไร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


01-06-2555
เวลา 10:06:37


เรื่องของแผนที่ มีประโยคๆหนึ่งแทนได้เป็นพัน ๆคำ เมื่อเข้าไปดูรูปภาพที่เราเห็น ตัวภาพที่เห็น เขาบรรยายเหตุการณ์ สถานการณ์ตอนนั้น ให้เราฟังรวมแล้วก็เป็นพันคำ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นแผนที่ที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีข้อมูลเชิงบรรยายเข้ามาเกี่ยวข้องทางด้านกราฟฟิก ข้อมูลทางด้านภูมิประเทศ หากเรามองแผนที่ๆหนึ่ง จะได้จากแผนที่คือ เรื่องของตำแหน่ง ดูแผนที่เพื่อให้ทราบตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง ดูเพื่อให้ทราบพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการนำมาประมวลผลต่อไป
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )