คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ ?
ปุณ
19-04-2556
เวลา 11:04:17


พิมพ์
ทำอย่างไรดี

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


19-04-2556
เวลา 12:04:20


สาเหตุ : ใส่แผ่นซีดีกลับข้าง หรือ แผ่นซีดีสกปรก
การแก้ปัญหา : นำแผ่นซีดีออก แล้วพลิกแผ่นซีดีกลับ จากนั้นโหลดเข้าไปใหม่
ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
การแก้ปัญหา : ทำความสะอาดแผ่นซีดีด้วยชุดทำความสะอาด
 ความคิดเห็นที่ 2


19-04-2556
เวลา 12:04:31


สาเหตุ : ใส่แผ่นซีดีกลับข้าง หรือ แผ่นซีดีสกปรก
การแก้ปัญหา : นำแผ่นซีดีออก แล้วพลิกแผ่นซีดีกลับ จากนั้นโหลดเข้าไปใหม่
ปัญหา : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
การแก้ปัญหา : ทำความสะอาดแผ่นซีดีด้วยชุดทำความสะอาด
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )