อยากทราบเรื่อง I Bangkok App
boss
17-05-2556
เวลา 15:05:52


พิมพ์
ช่วยตอบด้วย

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


17-05-2556
เวลา 15:05:37


นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นว่า แนวความคิดออกแบบ Application Software “I Bangkok App มีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนผ่านระบบ I Bangkok ในการเชื่อมต่อสังคมทั้งในและนอกกรุงเทพมหานคร และเชื่อว่าหากกรุงเทพมหานครนำไปต่อยอด จะทำให้การให้บริการด้านต่าง ๆ มีความครอบคลุมและคนกรุงเทพ สามารถทำธุรกรรมผ่าน application ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเอง
สำหรับ Application Software "I Bangkok App" ที่จะพัฒนาขึ้น จะมีการให้บริการที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น ด้านสุขภาพ ,ด้านการจราจร ,ด้านความบันเทิงรูปแบบ E-learning , ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามหากสามารถใช้ได้จริง จะเป็นการเพิ่มช่องทาง และทำให้เข้าถึงข้อมูลการให้บริการของกรุงเทพมหานครได้ง่ายมากขึ้น ให้สมกับเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )