BackTrack คืออะไร ?
ขวัญ RD
26-01-2559
เวลา 14:01:28


พิมพ์
*

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


26-01-2559
เวลา 14:01:35


BackTrack เป็น OS ที่พัฒนามาจาก Ubuntu โดยที่ BackTrack นี้จะเน้นไปทางระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )