Grids คืออะไรครับ
นพฤทธิ์
08-03-2559
เวลา 14:03:20


พิมพ์
*

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


08-03-2559
เวลา 14:03:47


Grids คือ แบบจ้าลองที่ประกอบด้วยตารางกริดที่มีขนาดสม่้าเสมอ โดยที่ในแต่ละช่องจะเก็บ ค่าความสูงที่เป็นตัวแทนของกริดไว้
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )