แผนที่ฐาน 1:1,000
เดชวรกุล
14-06-2559
เวลา 22:06:26


พิมพ์
อยากทราบความหมายของ "แผนที่ฐานมาตราส่วน 1:1,000" ที่ทางกรุงเทพมหานครให้คำนิยามไว้ และประกอบด้วยชั้นข้อมูลอะไรบ้าง และแต่ละชั้นข้อมูลนั้นจัดเก็บข้อมูล Attribute อะไรบ้าง

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


15-06-2559
เวลา 14:06:46


โดย Webmaster

มาตราส่วนเศษส่วน ( Representative Fraction ใช้ตัวย่อว่า RF หรือมาตราส่วนตัวเลข Numerical Scale ) คือ การบอกอัตราส่วนเปรียบเทียบระยะทางระหว่างจุดเดียวกันในภูมิประเทศ ในลักษณะของตัวเลขเป็นเศษส่วน เช่น 1:1,000 หรือ 1/1000 โดยเทียบให้ระยะแผนที่เป็นหนึ่งหน่วยเสมอ ในที่นี้หมายความว่า ระยะ 1 หน่วยในแผนที่จะเท่ากับระยะทางในภูมิประเทศ 1,000 หน่วย (ในขณะเดียวกัน)
 ความคิดเห็นที่ 2


15-06-2559
เวลา 14:06:02


โดย Webmaster

ไปที่
http://www.msd.bangkok.go.th/TOR/sk/130159/other5.pdf
 ความคิดเห็นที่ 3


15-06-2559
เวลา 22:06:26


ขอบคุณมากค่ะ
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )