การเชื่องโยงข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมุลอรรถาธิบายในระบบ gis ต้องใช้ข้อมูลอะไรเชื่อมโยงครับ
ปลาวาฬทราย
16-12-2560
เวลา 07:12:03


พิมพ์
ขอบคุณครับ

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )